Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut,
Specialist i klinisk psykologi.Handledare.

Jag är psykolog och psykoterapeut med 35 års erfarenhet av arbete med, barn, ungdomar och vuxna inom psykiatrin, främst Bup och i privat verksamhet, främst vuxna.

Jag är utbildad i individualterapi med relationell inriktning samt i familjeterapi.

Jag erbjuder rådgivning, samtal och psykoterapi gentemot ungdomar och vuxna.

Även familjestöd

Jag beriver handledning avseende psykologisk bedömning, behandling och psykoterapi.

Jag har mångårig erfarenhet av chefshandledning.

Från och med 2024 arbetar jag främst online.

Läs mer →

Min verksamhet

Jag tar emot ungdomar, vuxna och familjer för olika former av psykologisk rådgivning/samtal/psykoterapi.

Jag bedriver handledning, enskilt och i grupp.

Jag är utbildad inom relationsinriktad psykodynamisk psykoterapi, som betonar relationernas betydelse i våra liv och att våra tidigare erfarenheter påverkar hur vi uppfattar och möter nya situationer-

Jag har familjeterapiutbildning.

Medlem i Sveriges Psykologförbund

Medlem i Sveriges Psykologförbund

Medlem i Psykologföretagarna

Medlem i Psykologföretagarna

Medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum

Medlem i Riksföreningen PsykoterapiCentrum

Senaste nytt

Det finns inga nyheter här än. Varför inte hoppa in och skriva ett inlägg nu?