JAG ARBETAR MED:

 • Stressrelaterade problem
 • Ätstörningsproblematik
 • Kris.
 • Sorg och förluster
 • Nedstämdhet och oro
 • Låg självkänsla/självförtroende
 • Relationssvårigheter
 • JAG ERBJUDER:
 • Psykologisk, rådgivning,konsultation
 • Föräldrastöd
 • Stödjande samtal, kortare eller längre
 • Krissamtal
 • Psykoterapi
 • Handledning, enskilt och i grupp
 • Chefsstöd