Annegatan_002Jag arbetar med.

 • Stressrelaterade problem
 • Ätstörningsproblematik
 • Nedstämdhet/depression
 • Oro/ångest
 • Kriser
 • Låg självkänsla/självförtroende
 • Relationsproblem
 • Personlig utveckling
 • Jag erbjuder.
 • Psykologisk rådgivning/konsultation
 • Föräldrastöd
 • Stödjande samtal, kortare eller längre
 • Krissamtal
 • Psykoterapi
 • Handledning, enskilt och i grupp
 • Chefsstöd