Jag är psykolog och psykoterapeut med 35 års erfarenhet av arbete med, barn, ungdomar och vuxna inom psykiatrin och i privat verksamhet.

Från  2024 arbetar jag främst  online.

Jag har i många år arbetat med handledning, inom sjukvården främst Bup, skolor och vid Institutionen för psykologi i Lund, där i Psykodynamisk psykoterapi.

Jag tar emot ungdomar, vuxna och familjer för olika former av psykologisk rådgivning/samtal/psykoterapi.

Jag erbjuder också chefsstöd, vilket jag arbetat med inom sjukvård , skolor och universitetet i Lund.

Jag är utbildad inom relationsinriktad psykodynamisk psykoterapi, som betonar relationernas betydelse i våra liv och att våra tidigare erfarenheter påverkar hur vi uppfattar och möter nya situationer.

Jag har familjeterapiutbildning.

Jag är utbildad Handledare enligt Högskoleverkets normer.

Jag bedriver  psykologisk rådgivning, samtal/ psykoterapi och handledning via internet; Zoom, Teams, Skype, Facetime eller sedvanligt telefonsamtal

Medlem av Sveriges Psykologförbund psf-logo

Rpc, Riksförbundet Psykoterapi Centrum

Psykologföretagarna.