Annegatan_001Jag är psykolog och psykoterapeut med 30 års erfarenhet av arbete med, barn, ungdomar och vuxna inom psykiatrin, och i privat verksamhet.

Jag tar emot ungdomar, vuxna och familjer för olika former av psykologisk rådgivning/samtal/psykoterapi.

Jag bedriver också handledning, enskilt och i grupp.

Jag är utbildad inom relationsinriktad psykodynamisk psykoterapi, som betonar relationernas betydelse i våra liv och att våra tidigare erfarenheter påverkar hur vi uppfattar och möter nya situationer.

Jag har familjeterapiutbildning.

Jag är utbildad Handledare enligt Högskoleverkets normer.

Mottagningen ligger centralt i Lund, nära till buss och tåg. Parkeringsmöjligheter i närheten finns.

Jag bedriver även psykologisk rådgivning, psykoterapi och handledning via internet,Zoom, Teams, Skype, Facetime eller sedvanligt telefonsamtal

Medlem av Sveriges Psykologförbund psf-logo

Rpc, Riksförbundet Psykoterapi Centrum

Psykologföretagarna.