Jag arbetar med.

 • Stressrelaterade problem
 • Ätstörnings-problematik
 • Nedstämdhet
 • Oro/ångest
 • Kriser
 • Låg självkänsla/ självförtroende
 • Relationsproblem
 • Personlig utveckling

Jag erbjuder:

 • Psykologisk rådgivning/konsultation
 • Stödjande samtal, kortare eller längre
 • Krissamtal
 • Psykoterapi
 • Föräldra/familjestöd
 • Handledning, enskilt och i grupp
 • Chefsstöd