Handledning

LejonJag har i många år inom sjukvården, psykiatrin, främst barn och ungdomspsykiatrin, såväl som inom den somatiska sjukvården, bedrivit handledning, enskilt såväl som i grupp.

Fokus har kunnat vara ärendehantering, likväl som mer processorienterad psykoterapihandledning.

Handledningen har kunnat vara mer rådgivande eller mer kunskapsförmedling kring utvecklingspsykologi och psykologisk problematik.

Jag har i många år handlett på Psykologprogrammet vid Lunds Universitet.

Har  tidigare bedrivit undervisning i Utvecklingspsykologi och Psykoterapi.

Chefsstöd

Jag har haft vägledningsgrupper för chefer , enskilt såväl som i grupp, kring roll, hur förstå gruppdynamik, svåra samtal,” knepig” personal,  hur ”sortera” egna känslor/ andras, när ta emot ej agera, när agera etc.

Områden jag bedrivit handledning inom är, psykiatrin, sjukvård, socialtjänst, företag.

Jag har arbetat inom Region Skåne med Vägledningsgrupper för enhetschefer och SSL( självstyrda lärande).